RAVNATELJICA

Mihaela Kulej, mag. educ. phil. et. hist. art.

 • ravnateljica, viša kustosica
 • ravnateljica@muzejvirovitica.hr
 • 033 722 127

KUSTOSI

Jasmina Jurković Petras

 • viša kustosica etnografske zbirke
 • jasmina.jurkovic@muzejvirovitica.hr
 • 033 721-228

Nikolina Hečimović

 • kustosica kulturno-povijesne zbirke
 • nikolina.hecimovic@muzejvirovitica.hr
 • 033 801 829

Sanja Baškarad

 • kustosica arheološke zbirke
 • sanja.baskarad@muzejvirovitica.hr
 • 033 801 828

EDUKACIJA

Anja Brabec

 • muzejski pedagog
 • muzejskipedagog1234@gmail.com
 • 033 722 240

DOKUMENTACIJA

Andrej Malek

 • dokumentarist
 • andrej.malek@muzejvirovitica.hr
 • 033 801-829
 • 099 548-8171

MARKETING I ODNOSI S JAVNOŠĆU

Ivan Borbaš

 • stručni suradnik za marketing, promidžbu i odnose s javnošću
 • muzej.virovitica1234@gmail.com
 • 033 722 127
 • 099 488 7421

OPĆI POSLOVI

Tea Horvat

 • računovođa - administrator
 • racun.gmvt@gmail.com
 • 033 722 240
 • 098 959 0127

TEHNIČKI POSLOVI

Matko Kolesarić

 • muzejski tehničar
 • 033 781-571
 • 099 488 7422

Miroslav Barunac

 • muzejski tehničar
 • 099 5244-236

Jasna Poljak

 • preparator
 • 099 5244-240

Danijel Čalić

 • domar
 • 099 5244-237

Slava Zlatarević

 • spremačica

Ivana Baivić

 • spremačica
 • 099 5244-241